Enligt siffror från den ideella föreningen Jämställd festival.

Den ideella föreningen Jämställd festival sammanfattar hur festivalsäsongen sett ut ur ett jämställdhetsperspektiv.

73 % av akterna på årets tio största musikfestivaler består av mer än 50 % män. Detta är tre procentenheter mindre än förra året, men flera av Sveriges stora festivaler har fortfarande över 90 % mansdominerade akter på sina scener.

– Vi kan se att flera av de stora festivalerna arbetar aktivt med att bryta den rådande mansdominansen, men också att flera festivaler verkar stå stilla eller till och med få en mer ojämn könsfördelning i år jämfört med förra året, säger Kristina Wicksell, pressansvarig på Jämställd festival.

Könsrepresentation i musikbranschen blir en allt mer uppmärksammad fråga och årets festivalsäsong har präglats av diskussionen om den ojämna könsfördelningen på musikscenerna. Diskussionen har också kommit att handla om på vilka fler sätt musikscenen är ojämställd.

– Vi önskar att fler ska börja prata om sexism och diskriminering i musikbranschen, för det är ett allvarligt problem i dag. Definitionen av jämställdhet är inte 50/50, men siffror är ett sätt att svart på vitt visa att människor inte har samma förutsättningar oberoende av könstillhörighet, säger Kristina Wicksell.

@christian_ploog